Wednesday, January 25, 2012

seorang anak
yang kucium amanahnya
aku mengasihi kejujurannya
Saidatina Siti Fatimah
yang dicintai ayahandanya
Baginda Rasullalah.
                         


inilah pedoman kepada hari-hari saya...


Wednesday, January 25, 2012

seorang anak
yang kucium amanahnya
aku mengasihi kejujurannya
Saidatina Siti Fatimah
yang dicintai ayahandanya
Baginda Rasullalah.
                         


inilah pedoman kepada hari-hari saya...