Monday, January 30, 2012

dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.tidakkah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan bahawasanya mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan .kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan bayak menyembut nama Allah dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

surah al- SYUARA, ayat 224 hingga ayat 227


Monday, January 30, 2012

dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.tidakkah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan bahawasanya mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan .kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan bayak menyembut nama Allah dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

surah al- SYUARA, ayat 224 hingga ayat 227